نادرست اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

نادرست: اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی وکیل‌مدافع «محمدعلی طاهری» به حکم اعدام موکلش اعتراض کرد

محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا، گفت: روز شنبه به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب مراجعه کرده و نزد قاضی احمدزاده اعتراض به حکم اعدام موکلم را ثبت کردم.

وکیل‌مدافع «محمدعلی طاهری» به حکم اعدام موکلش اعتراض کرد

وکیل مدافع «محمدعلی طاهری» به حکم اعدام موکلش اعتراض کرد

عبارات مهم : اعدام

علیزاده طباطبایی از اعتراض به حکم اعدام «محمدعلی طاهری» خبر داد.

محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا، گفت: روز شنبه به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب مراجعه کرده و نزد قاضی احمدزاده اعتراض به حکم اعدام موکلم را ثبت کردم.

وکیل‌مدافع «محمدعلی طاهری» به حکم اعدام موکلش اعتراض کرد

وی گفت: روز یکشنبه نیز جهت پیگیری مراجعه کردم و به من گفته شد که یکی دو روز آینده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کنند.

بر اساس این گزارش، وکیل مدافع محمدعلی طاهری – سرکرده گروه عرفان حلقه – در تاریخ ٥ شهریور ماه در گفت وگو با ایسنا از ابلاغ حکم اعدام موکلش خبر داده بود.

محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا، گفت: روز شنبه به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب مراجعه کرده و نزد قاضی احمدزاده اعتراض به حکم اعدام موکلم را ثبت کردم.

واژه های کلیدی: اعدام | اعتراض | طباطبایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs