نادرست اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

نادرست: اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی گفت و گوی تلفنی وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران با وزرای خارجه آذربایجان و قزاقستان

وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران با وزرای خارجه آذربایجان و قزاقستان به صورت تلفنی مشورت و گفت وگو کرد .

گفت و گوی تلفنی وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران با وزرای خارجه آذربایجان و قزاقستان

گفت و گوی تلفنی وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران با وزرای خارجه آذربایجان و قزاقستان

عبارات مهم : ایران

وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران با وزرای خارجه آذربایجان و قزاقستان به صورت تلفنی مشورت و گفت وگو کرد .

به گزارش ایسنا در تماس تلفنی محمد جواد ظریف و وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقستان در خصوص روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه ای گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.

گفت و گوی تلفنی وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران با وزرای خارجه آذربایجان و قزاقستان

واژه های کلیدی: ایران | قزاقستان | امور خارجه | آذربایجان | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs