نادرست اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

نادرست: اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران و بوتان مسئول بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در تایلند شدند

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: بر اساس قرعه کشی انجام شده است در اجلاس کارگروه مرور اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد، جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایرا

کشور عزیزمان ایران و بوتان مسئول بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در تایلند شدند

کشور عزیزمان ایران و بوتان مسئول بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در تایلند شدند

عبارات مهم : ایران

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: بر اساس قرعه کشی انجام شده است در اجلاس کارگروه مرور اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد، جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به همراه کشور بوتان به عنوان کشورهای بررسی کننده اجرای فصول دوم و پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد در تایلند گزینش شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به عنوان کشور بررسی کننده تایلند در اجرای فصل دوم و پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد گزینش شد.

کشور عزیزمان ایران و بوتان مسئول بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در تایلند شدند

وی اظهار کرد: بر اساس قرعه کشی انجام شده است در این اجلاس مبتنی بر ساز و کار کنوانسیون مبارزه با فساد، جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به همراه کشور بوتان به عنوان کشورهای بررسی کننده اجرای فصول دوم و پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد گزینش شدند. بر اساس قرعه کشی دور دوم بررسی، کشور تایلند به عنوان کشور تحت بررسی در سال اول گزینش شده است بود که مرور خود را به سال دوم انتقال داد.

مردعلی اظهار کرد: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران باید بر اساس مقررات حاکم بر نظام بررسی، نسبت به مرور کشور تایلند اقدام کند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: بر اساس قرعه کشی انجام شده است در اجلاس کارگروه مرور اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد، جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایرا

بر اساس این گزارش، هشتمین اجلاس کارگروه مرور اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد از ۲۹ خرداد ماه تا ۲ تیر ماه در مقر شرکت ملل در وین اتریش در حال برگزاری است.

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | تایلند | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs