نادرست اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

نادرست: اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت رییس تازه کمیسیون یکسان اقتصادی کشور عزیزمان ایران و ترکیه شد

بر اساس مصوبه هیأت وزیران محمد شریعتمداری رییس تازه کمیسیون یکسان اقتصادی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و جمهوری ترکیه شد.

وزیر صنعت رییس تازه کمیسیون یکسان اقتصادی کشور عزیزمان ایران و ترکیه شد

وزیر صنعت رییس تازه کمیسیون یکسان اقتصادی کشور عزیزمان ایران و ترکیه شد

عبارات مهم : ایران

بر اساس مصوبه هیأت وزیران محمد شریعتمداری رییس تازه کمیسیون یکسان اقتصادی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و جمهوری ترکیه شد.

به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنابر مصوبه هیأت وزیران از ۱۵ شهریور ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کمیسیون یکسان اقتصادی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و جمهوری ترکیه منصوب شد.

وزیر صنعت رییس تازه کمیسیون یکسان اقتصادی کشور عزیزمان ایران و ترکیه شد

گفتنی هست، پیش از این محمود واعظی، وزیرسابق ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت این کمیسیون یکسان را بر عهده داشت.

واژه های کلیدی: ایران | تجارت | ترکیه | اسلامی | اقتصادی | کمیسیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs