نادرست اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

نادرست: اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی امروز آخرين مهلت تسويه مانده حساب سهام عدالت

بررسی آمارها نشان می‌دهد شمار زیادی از مشمولان سهام عدالت تا کنون مانده بدهی اقساط سهام تخصیصی خود را با دولت تسویه نکرده اند.

امروز آخرين مهلت تسويه مانده حساب سهام عدالت

امروز آخرين مهلت تسويه مانده حساب سهام عدالت

عبارات مهم : میلیون

بررسی آمارها نشان می دهد شمار زیادی از مشمولان سهام عدالت تا کنون مانده بدهی اقساط سهام تخصیصی خود را با دولت تسویه نکرده اند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، مشمولان اجازه دارند در صورت میل به با پرداخت نقدی و تسویه اقساط خود، سقف مبلغ سهامداری ارزش را تا مبلغ یک میلیون تومان اوج ببرند و در آینده از سود سهام بر مبنای یک میلیون تومان برخوردار شوند.

امروز آخرين مهلت تسويه مانده حساب سهام عدالت

حالا این پرسش مطرح می شود که چنانچه بعضی مشمولان تا آخر مهرماه جاری تمایلی به پرداخت نقدی و یکجای مانده ارزش سهام تخصیصی تسویه نشده خود نداشته باشند چه اتفاقی جهت سهام عدالت آنها خواهد افتاد؟

این عنوان که چه میزان از سهام هر مشمول به طور قطعی متعلق به خود وی است و چه میزان از سهام را در صورت پرداخت نمودن معادل ارزش باقی مانده تسویه نشده مالک خواهد شد در صورتحساب اوضاع دارایی مشمول قابل مشاهده است که جهت اطلاع از آن مورد نیاز است افراد به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد شمار زیادی از مشمولان سهام عدالت تا کنون مانده بدهی اقساط سهام تخصیصی خود را با دولت تسویه نکرده اند.

گفتنی است در جهت پرداخت مانده ارزش سهام مشمولان، نه تنها تسویه و پرداخت باقی مانده ارزش سهام تخصیصی اختیاری است بلکه سقف مبلغ قابل پرداخت نیز به اختیار و گزینش مشمولان است.

بنابراین مشمولان سهام عدالت می توانند جهت تسویه نقدی باقی مانده ارزش سهام عدالت تخصیصی تسویه نشده خود، تا آخر مهر ماه به هر مبلغی که میل به دارند تا سقف یک میلیون تومان پرداخت نقدی داشته باشند و الزامی نیست که سقف مبلغ سهامداری خود را حتما به معادل مبلغ یک میلیون تومان زیاد کردن دهند.

بررسی آمارها نشان می دهد در حالیکه امروز آخرين مهلت تسويه مانده حساب سهام عدالت است ولی شمار زیادی از مشمولان سهام عدالت تا کنون مانده بدهی اقساط سهام تخصیصی خود را با دولت تسویه نکرده اند.

امروز آخرين مهلت تسويه مانده حساب سهام عدالت

واژه های کلیدی: میلیون | سهام عدالت | سامانه سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs