نادرست اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

نادرست: اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ، آزمایش&quot، خبری از واگذاری نیست ، آخرین اوضاع کارخانه &quot

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین اوضاع کارخانه “آزمایش” را تشریح کرد. 

، آزمایش&quot، خبری از واگذاری نیست ، آخرین اوضاع کارخانه &quot

آخرین اوضاع کارخانه "آزمایش"/خبری از واگذاری نیست

عبارات مهم : آخرین

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین اوضاع کارخانه “آزمایش” را تشریح کرد.

عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین اوضاع کارخانه آزمایش و پرسشها مربوط به واگذاری این کارخانه، اظهار کرد: کارخانه آزمایش در اختیار بانک ملت قرار گرفته و مالکیت آن مربوط به بخش شخصی است که به این بانک بدهکار است.

، آزمایش&quot، خبری از واگذاری نیست ، آخرین اوضاع کارخانه &quot

وی ادامه داد: در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش شخصی دیگر با پرسشها خاصی مواجه شده است و علی رغم جلسات متعددی که با مدیران و هیات مدیره بانک ملت در جهت حل و فصل این پرسشها انجام شده است ولی تا این لحظه عنوان واگذاری پیش نرفته است.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که اوضاع کارخانه آزمایش در فرایند گیرودار و مذاکره با مالک قبلی این کارخانه هست، بیان کرد: واحد آزمایش پایتخت کشور عزیزمان ایران به مرودشت شیراز انتقال یافته شد و در پایتخت کشور عزیزمان ایران این کارخانه هیچ گونه ماهیت تولیدی ندارد. بعضی از کارگران این کارخانه بازنشسته شده است و سنوات دارند.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین اوضاع کارخانه “آزمایش” را تشریح کرد. 

هاشمی ادامه داد: علاوه بر این حکم توقیف ماشین آلات آن اخذ شده است و بخش شخصی متقاضی تازه نیز اعلام کرد که نمی خواهد اینگونه کار را ادامه دهد، بلکه حاضر است یک کارخانه تازه را خریداری کند و بعد از خرید برند آزمایش خط تولید را به راه بیندازد.

وی با بیان این که در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش در گیرودار پرسشها حقوقی است و مالکیت شخصی این کارخانه دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته هست، اظهار کرد: در صورتی مراحل نهایی این کارخانه پیش خواهد رفت که تسویه حساب های بخش شخصی با بانک ملت انجام شود و بعد از آن با بروزرسانی تجهیزات، تولید یکسان مدنظر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، دی ماه سال گذشته بود که عباس هاشمی – مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت – در گفت وگو با ایسنا با اعلام این که کارخانه آزمایش پایتخت کشور عزیزمان ایران تعطیل شده است و ماشین آلات آن به کارخانه آزمایش مرودشت انتقال یافته شده، بیان کرد که ماشین آلات و تکنولوژی این کارخانه بروز نیست و باید نوسازی تجهیزات آن مدنظر قرار گیرد تا بخش شخصی ضمن ترغیب در جهت خریداری برند در زمینه ی خرید کارخانه نیز تشویق شود.

، آزمایش&quot، خبری از واگذاری نیست ، آخرین اوضاع کارخانه &quot

واژه های کلیدی: آخرین | تجارت | ماشین | آزمایش | کارخانه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs