نادرست اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

نادرست: اخبار ایران تلگرام اطلاعات اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی روحانی در باره صوت خبر رسان تلگرام به حانشین شرکت اطلاعات سپاه چه گفت؟

سردار نجات جانشین شرکت اطلاعات سپاه ظهر پنجشنبه در همایش سراسری هیأت رزمندگان اسلام که در مجتمع امامت مشهد برگزار شد، با بیان اینکه یکی از پرسشها ما خطر استمرا

روحانی در باره صوت خبر رسان تلگرام به حانشین شرکت اطلاعات سپاه چه گفت؟

روحانی در باره صوت خبر رسان تلگرام به حانشین شرکت اطلاعات سپاه چه گفت؟

عبارات مهم : اخبار

سردار نجات جانشین شرکت اطلاعات سپاه ظهر پنجشنبه در همایش سراسری هیأت رزمندگان اسلام که در مجتمع امامت مشهد برگزار شد، با بیان اینکه یکی از پرسشها ما خطر استمرار غربگرایی است،گفت: در چنین شرایطی روی کار آمدن یک دولت انقلابی ضرورت به شمار می رود.

روحانی در باره صوت خبر رسان تلگرام به حانشین شرکت اطلاعات سپاه چه گفت؟

وی افزود: مدرنیته هنگامی که در جامعه پیاده شود، تبدیل به مدرنیزم می شود، دولت هایی که داخل کشور عزیزمان ایران می آیند، می گویند باید مدرنیزه شویم، در صحبتی که با حجت الاسلام روحانی داشتیم، تأکید کردیم که راه اندازی صوت خبر رسان تلگرام باعث می شود ما هیچ موردی را نتوانیم کنترل کنیم، ولی مدیر جمهوری در پاسخ گفتند آیا با هر تکنولوژی که از غرب وارد می شود، مخالفت می کنید؟

اخبار اجتماعی – کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: اخبار | ایران | تلگرام | اطلاعات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs